Karjalainen 22.1.2015:

Soteuudistus palkitsee tehottomuudesta?

Pohjois-Karjalassa on etupainotteisesti selvitetty sosiaali- ja terveysuudistukseen liittyvää uutta tuotannon järjestämistapaa. Aiheesta toteutettavan Siun Sote -hankkeen väliraportissa selviää, että uudella maakuntatasoisen tuotannon voitaneen saada tehokkuutta aikaan. Tämä siitä huolimatta, että Pohjois-Karjalassa on valtakunnan keskiarvoa alemmat asukaskohtaiset menot.

Nyt säädetään soteuudistukseen liittyvästä järjestämislaista. Tämän lakiehdotuksen mukaan rahavirran suunta on sitovasti jo säädetty: kunta rahoittaa sotealueen toiminnan, joka puolestaan ostaa tuotantokuntayhtymältä palvelut. Lakiehdotuksessa säädetään siten rahoituksen perusteista, vaikka muuta vakuutettaisiinkin.

Tämän mallin suuri vaara on siinä, että uuteen järjestelmään siirryttäessä menojen lähtökohdaksi sotealueella otetaan eri tuotantoalueiden yhteenlasketut menot ja nämä tasataan asukaskohtaiseen keskiarvoon. Tällöin maksajiksi joutuvat ne, jotka nykyisin tuottavat palvelunsa tehokkaasti ja ne, jotka tuottavat palvelunsa kalleimmalla, ovat suuria voittajia. Esimerkiksi Itäisellä sotealueella voittajia olisivat erittäin kalliin tuotannon Itä-Savon kunnat ja maksajia tehokkaat Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen kunnat. Tulosvastuuta ei tässä mallissa ole, kun jatkossakin kalliimmat kuntalaiskohtaiset menot tasattaisiin aina keskiarvoon tehokkaimpien joutuessa maksajiksi.

Joensuun kaupungin valtuuston iltakoulussa 19.1. usealla suulla pohdittiinkin, voisiko olla järkevämpää jättää koko sotealue -taso tilaajineen pois. Uusi malli perustettaisiin tuotantoalueiden pohjalle. Tällöin tulosvastuu olisi yksissä käsissä suunnilleen maakuntien kokoisissa sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymissä. Tämän kuntayhtymän valtuusto olisi selkeintä valita vaaleilla ja jopa pohtia verotusoikeuden antamista sille, jolloin demokratiaan liittyvät ongelmatkin poistuisivat.

Anssi Törmälä (kok.)
kaupunginhallituksen jäsen,
kansanedustajaehdokas
Joensuu