Lyhysti poliittisen ajatteluni perusta:


Vapaudesta kasvaa välittäminen. Maailmankatsomukseni lähtee jokaisen ihmisen ainutkertaisuudesta ja vapaudesta: ihmis- ja perusoikeuksien kunnioittamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteiskunta ei saa säädellä kenenkään elämää liikaa, mutta apua tarvitsevista on pidettävä huolta: perusturva ja maksuton opetus luovat pohjan oikeudenmukaisuudelle. Yhteiskunnan perustehtävä on myös turvallisuuden ylläpito; ilman turvallisuutta ei voi olla todellista vapautta.

Erityisesti jokaiselle on luotava yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittyä ja opiskella. Yhteiskunnan tulee kannustaa ihmisiä kehittämään itseään: kulttuuri, niin hengen kuin ruumiinkin, luo hyvivointia. Yrittäjyys ja innovatiivisuus puolestaan luovat yhteiskuntaan uutta työtä ja hyvinvointia; niitä ei saa tukahduttaa. Jokaisella on vastuu ympäristöstä ja sen monimuotoisuudesta.


Toimintatapani


1. Olen tukemassa Suomen ja erityisesti Joensuun kehittymistä elinvoimaisemmaksi, kasvavaksi ja innovatiiviseksi yhteiskunnaksi ja kaupungiksi. Tämä tarkoittaa uusia työpaikkoja ja vastuullista taloudenhoitoa, millä voidaan mahdollistaa yhteiskunnan turvallisuus sekä laadukkaat ja kattavat palvelut.

2. En aio olla kaiken nykyisten rakenteiden säilyttäjä; olen valmis tekemään myös vaikeita päätöksiä. Ikärakenne muuttuu koko ajan ja työikäisiä on yhä vähemmän. Tämä tarkoittaa erityisesti sen ratkaisemista, mihin rajalliset voimavarat on laitettava. Palveluiden taso voidaan säilyttää mahdollisimman korkealla, jos uudistuksiin ollaan valmiita.

3. Aion toimia asialinjalla tosiasiat tunnustaen. Tavoittelen yhdessä muiden kanssa, yli puoluerajojen, kestävää kehitystä ja kasvua. Asiapohjaiseen päätöksentekoon, vastuunkantoon ja rakentavaan yhteistyöhön eivät mielestäni kuulu poliittisten irtopisteiden kerääminen.

Anssi Törmälä