Koulutus

  Ylioppilas
(1998) Joensuun normaalikoulun lukio

  Hallintotieteiden maisteri (2003),
Joensuun yliopisto, Kauppa- ja oikeustieteiden tiedekunta
Pääaine: valtiosääntöoikeus. Sivuaineet: ympäristöoikeus, oikeustaloustiede, vero-oikeus.

  Teologian maisteri (2007)
Joensuun yliopisto, teologinen tiedekunta, Pääaine: kirkkohistoria, Sivuaineet: Systemaattinen teologia, Käytännöllinen teologia, Uskonnonpedagogiikka

  Alueellinen maanpuolustuskurssi
2010 Pohjois-Karjalan Prikaati

  Sotilasjohtamisenkurssi
(10ov) Reserviupseerikoulu 28.1.2014.

  Kirkonkoulutuskeskus ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
Pastoraalitutkinnosta suoritettu kaikki kymmenen kurssia kymmenestä (34op): tutkinto myönnettäneen 5.2.2015