Karjalainen 01.04.2015:

Suomi tarvitsee kavereita

Turvallisuus on yhteiskunnan perusta, josta ei voida enää jatkossa säästää. Tulevalla vaalikaudella uskottavan puolustuksen ylläpitäminen edellyttääkin puolustusmäärärahojen korotusta erityisesti materiaalihankintoja varten.

Suomen on tulevaisuudessakin huolehdittava omasta uskottavasta puolustuksestaan itse riippumatta siitä, kuulummeko Natoon vai emme. Suomen tulee tehdä turvallisuuspoliittiset ratkaisut omista lähtökohdista käsin sen mukaan, mikä on Suomen turvallisuudelle parasta. Näiden ratkaisujen teko ei ole mahdollista ilman, että meillä on käytössä muuttuneessa turvallisuustilanteessa tuoretta ja luotettavaa tietoa Suomen Nato-jäsenyyden eduista ja haitoista päätöksenteon pohjaksi.

Onkin vaikea nähdä muita kuin vanhahtavan ideologisia syitä sille, miksei erillistä Nato-selvitystä tehtäisi.

Suomi tekee jo nyt tiivistä ja hyvää yhteistyötä Naton kanssa, mutta emme ole mukana päätöksenteossa tai turvatakuissa. Nato on monta kertaa muistuttanut Ukrainan kriisin aikana, että se auttaa vain jäseniään. EU:n oman puolustusliiton muodostaminen ei ole realistista. Sen sijaan Suomen ja Ruotsin yhteistyön tiivistäminen on tärkeää, mutta Naton kilpailijaksi tai korvaajaksi siitä ei ole. Suomen Nato-jäsenyydellä on oltava kansan enemmistön tuki. Siksi on välttämätöntä käydä avointa ja perusteellista keskustelua Natosta sekä tuottaa ajankohtaista tietoa jäsenyydestä ja toimintaympäristön muutoksista päätöksenteon tueksi.

Tähän asti asiallinen keskustelu Natosta on puuttunut lähes kokonaan. Siksi ei ole ihme, että Naton kansansuosio on matalaa. Avoimen ja oikeaan tietoon perustuvan tiedon perusteella kansalaisilla on mahdollisuus oikeasti tehdä valintoja ja muodostaa perusteltu mielipide.

Oma uskottava puolustus on jatkossakin Suomen paras turva, mutta yksin ei ole hyvä olla. On hyvä olla kumppaneita, jotka eivät tarpeen tullen jätä kaveria.

Anssi Törmälä Seurakuntapastori
Kansanedustajaehdokas (kok).
Joensuu