Iisalmen sanomat 3.3.2015:

Työpaikkoja ei synny uusilla rajoituksilla

Työ on hyvinvoinnin perusta ja vain yritysten elinvoima mahdollistaa uudet työpaikat. Ilman uusia työpaikkoja ja yrittämisen edellytysten tukemista ei saada elinvoimaa. Valitettavasti asenneilmapiiri Suomessa on edelleen yrittämistä aliarvioivaa ja kasvukielteistä, mikä yhdistettynä ylisääntelyyn ei kannusta uusien työpaikkojen syntymiseen ja yritysten kasvuun. Yrittäjyyden ja kasvun esteet onkin poistettava.

Työn pitäisi olla kaikkien puolueiden ykkösteema, kuitenkin esimerkiksi gallup-ykkösen Keskustan puheet ja linjaukset ovat ristiriitaisia. Keskustahan kannattaa liiallisen sääntelyn purkua, mutta esittääkin kaupan alalle erittäin haitallisesti, että keskioluen myynti kiellettäisiin ruokakaupoissa. Vaikkakin tuokin linjaus puolueen päätöksissä pyörrettiin heti, kun se ei ollut kansan mieleen. Holhouksella ei saada uusia työpaikkoja, eikä vähennetä alkoholihaittoja.

Nykyisestä turhan tarkasta sääntelystä ovat hyvä esimerkki kauppojen aukioloaikojen turhan tarkat määräykset. Ne eivät tuo yhtään uutta työpaikkaa, eivätkä lisää ihmisten valinnanvapautta. Myös rakentamista säädellään turhan tarkasti esimerkiksi rakennusten ulkoasun, mutta myös sijoittelun ja koon osalta. Sallivampi kaavoitus voisi antaa mahdollisuuksia yritystoiminnalle kuin rakentajillekin, mikä tukisi työllisyyttä.

Liiallisen säätelyn sijaan työtä syntyy esimerkiksi tekemällä työajoista joustavampia. Muun muassa työaikapankkien käyttömahdollisuuksia voisi laajentaa, jotta työtä voidaan tehdä silloin, kun sitä on. Tärkeää on myös rohkaista yrittäjiä palkkaamaan lisää ihmisiä mm. pidentämällä koeaikaa ja mahdollistamalla pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustelua. Olennaista olisi myös lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia sopia työehdoista ja palkoista työpaikalla.

Lisäksi valtio voi tukea ostovoimaa ja siten yhteiskunnan elinvoimaa erityisesti keventämällä tuloverotusta kaikilta. Elinvoimaa ja kasvua tukisi myös se, että työn tekemisestä tehdään nykyistä kannattavampaa. Kokoomus onkin esittänyt, että työttömälle on jäätävä työllä ansaitusta eurosta aina vähintään puolet käteen. Työn pitää olla tekijälleen aina kannattavampaa kuin sen, ettei sitä tekisi.

Työ takaa yhteiskunnan hyvinvoinnin. Yhteiskunnan hyvinvointi voidaankin taata vain sääntelyä keventämällä, tuloverotusta keventämällä ja työnteon kannustavuutta tukemalla.

Anssi Törmälä (kok)
seurakuntapastori, HTM
Kaupunginhallituksen henkilöstö- ja
työllisyysjaoston puheenjohtaja
kansanedustajaehdokas
Joensuu