Karjalan Heili 25.2.2015:

Perustulo – ratkaisu tukiviidakon ongelmiin?

Koska nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on rikki ja työ on muuttanut muotoaan, on perustulon käyttöönottoa harkittava. Malli voisi olla joko negatiivinen tulovero, perustili tai varsinainen universaali kaikille maksettava perustulo.

Nykyisin työn vastaanottaminen muutoin kuin kokopäivätyönä on tuen saajalle kannattamatonta. Perustulomallien idea onkin siinä, että perustulo ei pienene tuensaajan tulojen kasvaessa, vaan työn vastaanottaminen on perustulon kanssa aina kannattavaa. Lisäksi perustulo tuo tasaisen varman turvan kaikissa tilanteissa myös silloin, kun työ on tilapäistä, epäsäännöllistä ja epävarmaa. Suomessa on mittaamaton määrä tekemätöntä työtä ja perustulo voisi kannustaa yrittäjyyteen, kun riskin realisoiduttuakin jokaisella olisi perustulo turvanaan.

Nykyjärjestelmä johtaa passivoitumiseen, kun osa-aikainen työ ei ole kannattavaa eikä kaikille kokoaikatyö ole mahdollista, esimerkiksi sairauden vuoksi. Perustulo voisi olla inhimillisesti katsoenkin hyvä malli: työntekeminen, edes tilapäisesti, osa- tai määräaikaisesti, olisi aina kannattavaa. Yritysten näkökulmasta perustulo voisikin helpottaa tilapäiseen työhön työntekijöiden saamista, mutta myös alentaa ensimmäisen työntekijän palkkaamiskynnystä, kun nollatyösopimus olisi hyödyllinen tuen saajalle kaikissa tilanteissa.

Lisäksi perustulon käyttöönotto poistaisi byrokratiaa ja selkeyttäisi monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää. Tukiviidakko on synnyttänyt runsaasti byrokratiaa, jonka ylläpitäminen on kallista ja tehotonta.

Perustulon käyttöönottoon liittyy myös paljon haasteita, jotka on ratkaistava: mitä perustulo maksaa verrattuna nykyiseen? Kuinka verojärjestelmää olisi muutettava? Miten harkintaa edellyttävät tuet esimerkiksi kehitysvammaisille hoidettaisiin? Rikkinäisen sosiaaliturvajärjestelmän korjaamiseksi on kuitenkin oltava valmis rohkeisiin uudistuksiin.

Anssi Törmälä (kok.)
hallintotieteiden maisteri, seurakuntapastori
kansanedustajaehdokas
Joensuu