Karjalainen 12.9.2014:

Verojen korotus ei ole vaihtoehto

Joensuun kaupungin kehys on 8,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämä johtuu valtaosaltaan valtion päätöksestä sälyttää kuntien vastuulle pitkäaikaistyöttömien tukien maksua, mikä tarkoittaa Joensuulle kompensaatioidenkin jälkeen tällä hetkellä arvioiden n. 5,3 miljoonan lisälaskua. Päätös oli kohtuuton, koska se rankaisee erityisesti niitä kuntia, joissa on korkea työttömyys.

Karjalaisessa vihjattiin tiistain (9.9.) jutussa, että veronkorotus olisi vaihtoehto Joensuussa. Näin ei kuitenkaan ole: Strategiassa on linjattu, että tuloveroprosentti pidetään vakaana. Sen nostaminen vuosi edellisen korotuksen jälkeen ei olisi strategian mukaista. Yhtenä vaihtoehtona strategia mainitsee kiinteistöverojen nostamisen, mutta niiden korottaminen ei ole välttämätöntä, koska Joensuun talous kääntynee myönteiselle uralla vuoden 2015 jälkeen. Näin ollen aiemmin vuosien ylijäämät, joita taseessa on yli 15 miljoonaa euroa, riittävät kattamaan yhden taloudellisesti haastavan vuoden yli. Kiinteistöverojen nostamista vastaan on myös se, että verottaja nosti kiinteistöjen verotusarvoja, milloin kiinteistöverot ovat jo tosiasiallisesti nousseet.

Joensuun kaupungin talousarvion kehyksessä on paljon tarkennettavaa ja alijäämää saadaan varmasti painettua pienemmäksi. Talousarvion kehyksessä menojen kasvu on huomattavasti korkeammalla tasolla (3,4 %) kuin muissa suurissa kaupungeissa, joiden kasvu on esimerkiksi Jyväskylässä nollassa, Kuopiossa miinuksella ja Tamperella 0,4 %.

Joensuussa onkin kehitettävä prosesseja ja rakenteita sekä kiristettävä menokuria. Esimerkiksi edistyminen hoitoketjun korjaamisessa avopainotteisemmaksi on ollut liian hidasta jo vuosia: Joensuu maksaa vuonna 2014 yli miljoona euroa sakkomaksuja sairaanhoitopiirille. On uskallettava pohtia uudelleen myös aiemmin tehtyjä päätöksiä, jos ne osoittautuvat liian kalliiksi, kuten nyt päätettiin selvittää Siilaisen keskuskeittiön mahdolliset halvemmat vaihtoehdot.

Veroja ei siis Joensuussa tarvitse eikä pidäkään nostaa, koska talous on kääntymässä ensi vuoden jälkeen myönteisemmäksi ja menokuria voidaan hiukan vielä kiristää ja uusia toimintatapoja ottaa käyttöön.

Anssi Törmälä (kok.)
kaupunginhallituksen ja taloustoimikunnan jäsen
Joensuu