Karjalainen 29.11.2014:

Tilat talouden kipupiste

Joensuun kaupunginvaltuusto hyväksyi 24.11. talousarvion vuodelle 2015 harvinaisen laajan yksimielisyyden vallitessa. Talous on saatu rakennemuutosohjelman ja yhteisten taloustalkoiden ansiosta myönteiselle kehitysuralle, jolla vuoden 2017 taloussuunnitelma näyttää jo yli 11 miljoonan ylijäämää. Tämä on vaatinut asennemuutosta niin luottamushenkilöiden kuin henkilökunnan keskuudessa.

Suurimmat tehokkuushyödyt on saatu sosiaali- ja terveyspalveluissa, joissa tilaaja-tuottaja -mallin ja henkilökunnan myönteisen kehitystyön ansiosta kaupungin oma toiminta pysyy talousarviossaan. Tämä on mahdollistanut myönteisiäkin asioita: muun muassa omaishoidontukea voidaan korottaa ja ikäihmisten kotona asumista tuetaan paremmin. Ainoastaan erikoissairaanhoidot menot ylittyvät, koska muun muassa yhteispäivystykseen ohjautuu liikaa joensuulaisia. Talouden hallinnan lisäksi henkilöstön eläkepoistumaa hyödyntämällä on saatu huomattavia säästöjä. Suurin ongelma ovat kuitenkin tilat. Ensinnäkin tilojenhallinnan kokonaisuus ei ole minkään luottamushenkilöorgaanin hallinnassa. Tilakeskus on kaupunginhallituksen alaisuudessa, mutta valitettavasti se ei ehdi eikä kykene, lukuisten muiden tehtäviensä vuoksi, sitä valvomaan eikä ohjaamaan.

Toinen ongelma on se, että tiloja ei pystytä vähentämään, koska kuntalaiset ja päättäjät eivät ole valmiita luopumaan toimitiloista. Kolmanneksi tilojen rakentamisen kustannukset eivät pysy talousarvioissaan. Neljännen haasteen tuo se, että monissa tiloissa on pahoja sisäilmaongelmia, joihin kaupungilla pitäisi olla nykyistä tiukempi linja.

Ratkaisuina ongelmiin tilakeskukseen perustetaan rakennuttajan ja työmaavalvojan toimet. Tämä auttaa investointikustannusten hallinnassa ja laadun takaamisessa. Kuitenkin tilakeskukselle pitäisi perustaa johtokunta tai kaupunginhallituksen alainen jaosto. Tärkeintä on, että tämä toimielin on toimivaltainen suhteessa tilakeskukseen eikä ole esimerkiksi vain ohjausryhmä. Lisäksi meidän luottamushenkilöiden on oltava aiempaa valmiimpia luopumaan tiloista ja asettamaan tilojen sijaan palvelut ja niiden laatu etusijalle.

Anssi Törmälä (kok.)
kaupunginhallituksen jäsen, kansanedustajaehdokas
Joensuu